Mi a külöbség az élőalgás Algafix® és a "döglött" algák kivonatai között?

2020.05.10. Dr. Kutasi József – Greipel Erika – Futó Péter - Daoda Zoltán

Az élő algát tartalmazó biostimuláns Algafix® algatenyészet és a telepes tengeri algatermékek és algakivonatok összehasonlító elemzése.

A nem élő algás, szárított alga biomassza termékeket, kivonatokat nagyrészt tengeri sárgamoszatokból1 vagy vörösmoszatokból2 állítják elő. Ennek fő oka, hogy a tengeri algák nagy mennyiségben állnak rendelkezésre a tengerparti apályzónákban, így nagy tömegben összegyűjthetők. Ezek összefoglaló neve az angolszász szakirodalomban-seaweed, vagyis tengeri hínár, amelyek a gyakorlatban annyiban különböznek a balatoni hínártól, hogy alacsonyabbrendű növények, telepes moszatok, nem valódi hínárnövények és csak sós vízben élnek. Ezeket hagyományosan a tengerpart közeli mezőgazdasági területeken eredetileg a talajaik javítására használták a gazdák, mivel más trágya nem is állt rendelkezésükre , továbbá  a vörösalgák relatív magas mész(kálcium) tartalma a talaj savanyodásának is gátat vetett. Így ezek elsősorban és eredetileg csak a talajokba forgatva voltak alkalmazhatók, de később ezeknek a szárított formáit és kivonataikat elkezdték felhasználni a talajkezelésre ajánlás mellett lombkezelésre is. Ezek a kivonatok, mint pl. az Ascophyllum nodosumból származók nagyrészt mindenféle tápanyagot - ahogy minden más növényi zöldtakarmány - tartalmaz és a szárítás minőségétől függően minimális és nem meghatározott mennyiségben esetleg növényi hormonokat. Ezeket tehát a tengerpartokon betakarított növényi maradványokból állítják elő, így nem beszélhetünk ellenőrzött körülmények közötti gyártásról, sem pedig steril körülményekről, továbbá a tengeren/óceánon történő környezetszennyező tevékenység magával hordozza peszticidek és más szennyező anyagok felhalmozódását és így a minőségromlás kockázatát. Ráadásul sok helyen már, mint jól ismert környezetterhelő biomassza jelennek meg ezek a telepes moszatok a tengerpartokon, így forrásuk olcsó és kimeríthetetlen3

Ezzel szemben a zöld mikroalgákból előállított élőalgás termékek tenyészthetők zárt rendszerben, mindennemű biológiai és vegyi szennyeződés kizárása mellett. A késztermék nem tartalmaz szennyezőanyagot, természetidegen anyagokat, mint például oldószermaradványt vagy hordozóanyagot.4 A telepes tengerparti algák  kivonatkészítéséhez szükséges fizikai- szárítás és kémiai műveletsorozat során ráadásul számos hasznos anyagot elveszt a termék, ami az előalgás terméknél nem fordulhat elő, mivel a teljesen természetes és tartósítószermentes élő algatenyészet kerül kiszerelésre és forgalomba.5Az ily módon előállított és forgalomba hozott termékek esetén az algatenyészet esszenciális vitaminok, ásványi anyagokat és exopoliszacharidok mellett, az élő algás Algafix® kutatásokban kimért és az élő alga által folyamatosan termelt növényi hormonokat- citokinineket tartalmaz.6 Az élő alga felhasználásig / használat közben is képes még hatóanyagokat szintetizálni, így hatóanyagtartalom nem csökken az esetleges bomlás következtében. 

Tudományosan elfogadott a mikroalgák szövettenyészetekre gyakorolt serkentő hatása is, ami erről az oldalról megalapozza hasznosíthatóságukat a növénystimulálás területén. Régóta ismert zöldalga törzsek intenzív auxinszerű és citokininszerű növényi növekedésserkentő hormon kiválasztása.8 Az algákban leggyakrabban előforduló citokininek szeneszcencia gátló, juvenelitást fokozó hormonok, továbbá fokozott jelenlétük ellenállóvá teszi a növényt nekrotróf kórokozókkal szemben.*

*A természetes előfordulású citokininek a növények többségében N6-szubsztituált adenin származékok, általában izoprenoid vagy aromás oldallánccal. (García de Salamon et. al. 2001) A növényekben és baktériumokban általában szabad bázis, ribotid, ribozid, glükozid és aminosavval alkotott konjugátum formájában vannak jelen. Többnyire purin vázzal rendelkeznek. Ebbe a csoportba tartozik a zeatin, transz-zeatin-ribozid, valamint a természetben ritkábban fellelhető, mesterségesen is előállítható kinetin. A magasabbrendű növényekben leggyakrabban a zeatin, az izopentenil-adenin és ribozidjaik fordulnak elő. Zöld mikro-, és makroalgákból egyaránt mutattak már ki zeatin-ribozidot és kinetint pl. ProtococcusChlorella és Scenedemus fajokból, amelyek esetén a cisz-izomer jelenléte volt jellemző. (Tarakhovskaya 2006)8 A kinetint, mint első citokinin hatású molekulát 1954-ben Miller izolálta és a  molekula a nevét a  sejtosztódás elősegítő képességéről kapta. A természetes DNS-ben is jelen van, mint oxidációs úton spontán kémiai reakciók útján keletkező mutáció, ami kivágódva szabad bomlástermékként jelenik meg. Az Algafix ® hatóanyag a szabadalmaztatott Scenedesmus obtusiusculus/rubescens BEA (Banco Espanol de Algas) D01_12 egysejtű zöldalga biomassza citokinin tartalmát vizsgáltuk: az oldószeres extrakciót liofilizált mintákból végeztük és zeatin származékok és kinetin detekciója vákuumbepártást követően vékonyréteg kromatográfiásan történt, a mennyiségi meghatározását HPLC-PDA módszerrel végeztük. Az eredmények szerint transz-zeatin ribozid és kinentin jelenlétét is detektáltuk különböző koncentrációban, összefüggésben a tápelemösszetétel és a hőmérséklet változásával. 6

Az auxinok és citokininek egymással is kölcsönhatva komplex módon szabályozzák a növények életének minden aspektusát - például a sejtekosztódása, megnyúlása és differenciálódása, abiotikus és biotikus stressz válaszreakciók- tehát ezek az élő tenyészetek jóval bonyolultabb mechanizmuson keresztül tudnak beavatkozni a magasabbrendű növények életfolyamataiba.9

 

Az Algafix® sűrítmény szuszpenziói képesek a növények növekedését serkenteni, magasságukat és a levélfelület nagyságát és a levél klorofill tartalmát és a növényi biomasszát, sőt a termés keményítő, olaj és fehérjetartalmát megnövelni. A kutatások szerint az Albitech kft által gyártott balatoni izolátum Scenedesmus mikroalga tenyészetek - Algafix® lombtrágya - növényi hormonokhoz hasonló hormonszerű hatást mutatnak.10 Tehát a Scenedesmus  mikroalgák termelnek növényi hormonokat, sőt egyesek antimikrobiális hatást is mutatnak bizonyos növény gombabetegségekkel szemben.11 Ez utóbbi tulajdonságuk miatt is alkalmasabbak a gyakorlati felhasználásra, mint a tengeri algakivonatok. Továbbá a lombra közvetlenül kijuttatott tenyészetek hatékonysága akár 8-20%-kal is meghaladja a talajtrágyázásét, de természetesen azt nem váltja ki.

Az élő alga hatóanyagtartalma részben intracelluláris jellege okán a kijuttatás/felhasználás helyén a lomblevélenfokozatosan szívódik fel így hatása retard, tehát időben tovább is tart, mint egy algakivonat egyszeri hatása. Az Algafix® készítmény hatása kétszeres; egyrészt a tenyészlében levő tápanyagokat hasznosítják a növények, másrészt a levelekre kijuttatott algasejtek pusztulása során jelentős hormontartalom szabadul fel. Az Albitech Kft., az ELTE Mikrobiológiai Tanszéke és az MTA ÖK Duna-kutató Intézet közös  együttműködésben üvegházi és szántóföldi-esőmosta körülmények között scanning elektronmikroszkópiás felvételekkel igazolta, hogy az algasejtek - feltételezhetően a sejtfelszíni ragasztó hatású fehérje-poliszacharid komplexeik segítségével -  több héten át megtapadnak a levélfelülelten és csak lassan oldódnak és esnek szét, miközben termelhetik és felszabadítják sejtanyagaikat és hormonjaikat. 

Algafix levélen1 Algafix levélen2

1. ábra: Kiindulási és 9. napról származó pásztázó elektronmikroszkópos felvételek A „kinti” és benti növények közt nem volt észlelhető különbség, így kijelenthető volt, hogy nem mosódnak le az algasejtek.

A leveleken a vizsgált 1., 2., 5., és 9., nap után egyaránt jól láthatóak a  levélfelületen nagy számban megtapadt Scenedesmus algasejtek. Az első nap után kismértékben csökken a számuk, kb. felére, de utána nem csökken és a 9. napon szinte ugyanilyen mennyiségben megtalálhatók a levélen:

Algafix levélen3

Algafix levélen4

 

A szántóföldi körülmények között meglepő módon kismértékben nagyobb számban voltak képesek megtapadni, mint az üvegházban, feltételezhetően a jobb fényviszonyoknak köszönhetően. Továbbá meglepő módon az esős időjárás sem befolyásolta a szántóföldi palántákon az algasejtek megtapadását, így azok két esős időszak után is a 9. napra kimutathatók:

Algafix levélen5

Irodalomjegyzék:

  1. https://agraragazat.hu/hir/a-termeszet-erejevel-shigeki/
  2. https://www.impavidus-trade.com/termek/algomel-voros-alga-alapu-biostimulator/
  3. https://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/113946-zold-trutyi-barna-trutyi-mire-jo-a-tengeri-alga
  4. https://albitech.hu/magyar-novenyvedelmi-tarsasag-novenyvedelmi-klub-nebih-budaors-2013-szeptember-02/
  5. https://albitech.hu/tanulmany-az-algafix-lombtragya-hatoanyag-scenedesmus-obtisausculus-algatenyeszet-allategeszsegugyi-toxikologiai-hatasairol/
  6. https://algaeurope.org/news/abstract_greipel_2016/
  7. Tarakhovskaya E. R. , Maslov Yu. I. and Shishova M. F.: Phytohormones in Algae. Russian Journal of Plant Physiology, 54: 163-170, 2007
  8. https://agrobio.hu/hu/termekek-kijuttatas/biostimulatorok-gombak/algafix-mikrobiologiai-biostimulator1/
  9. https://albitech.hu/az-alga-lombtragya-hu-110-987-szamu-szabadalom-bovitett-kivonata/
  10. https://albitech.hu/magyar-mikrobiologiai-tarsasag-2014-evi-nagygyulese-keszthely/

 

 

Marketing anyagok

Letölthető állományok

Kapcsolódó videógalériák

Kapcsolódó videók