BactoFil® Kalászos

BactoFil® Kalászos

Megújult a  BactoFil® termékcsalád! A még jobb biológiai hatás érdekében a jövőben kultúrnövények­re adaptált, speciális talajoltó készítményeket kí­nálunk partnereink részére.

A törzsállományok arányainak növénykultúránként való megvál­toztatása hatékonyabb nitrogénkötést, jobb foszfor- és káliumfel­tárást biztosít, intenzívebbé teszi a biológiailag aktív anyagok (hor­monok, vitaminok stb.) termelődését. A talajszerkezet javul, gyorsabb csírázást, erőteljesebb gyökérfejlődést érhetünk el.

A BactoFil® Kalászos esetében a termék továbbfejlesztésé­nek célja a nagyobb hormontermelés és intenzívebb nitrogénkö­tés annak érdekében, hogy minél jobb legyen az őszi bokroso­dás és a télbemenetel.

A megnövelt Azotobacter vinelandii és Azospirillum brasilense aktívabbá teszik a nitrogénmegkötés ha­tékonyságát és a növekedési hormonok (auxin, gibberrelin) termelését javítja.

Felhasználás

Kalászos növények talajkezelésére 1,0–1,5 l/ha mennyiségben szántóföldi permetezőgéppel 150–250 l vízmennyiséggel, speciális kijuttató berendezéssel 40–80 l vízmennyiséggel kijuttatva vetés előtt a talajba dolgozva, vetéssel egymenetben KITEStart®Liquid NP folyékony műtrágyával a sorba adagolva.

BactoFil® Kalászos már 5 °C-tól hatékonyan segíti gazdálkodását!

Talajbaktériumok - BactoFil kalászos

MILYEN PROBLÉMÁKAT OKOZ, HA NEM MEGFELELŐ A BIOLÓGIAI ÉLET A TALAJBAN?

  •  talajszerkezet romlás (tömörödött, levegőtlen, elsavanyodott stb.)
  •  rossz vízgazdálkodás (pangó vizek, belvizek), gyors kipárolgás
  •  csökkenő szervesanyag tartalom (elégtelen humifikáció)
  •  a kultúrnövények potenciális fejlődésének elmaradása
  •  elégtelen műtrágya hasznosulás
  •  fokozott növényvédelmi problémák (fertőzött növényi marad­ványok)
  •  nehezített talajművelés (szár- és gyökérmaradványok)
  •  nagyobb vonóerő igény (növekvő üzemanyagfelhasználás)

MI A MEGOLDÁS?

 

A megoldás a BactoFil® Kalászos beillesztése a növénytermesztési technológiákba, ezzel kialakítva a talaj és a növény egészséges kapcsolatát.

 

BactoFil Kalászos

 

TÁPANYAGFELTÁRÁS, JAVULÓ MŰTRÁGYAHASZNOSULÁS

A BactoFil® Kalászos a nitrogént a talaj pórusaiban lévő levegőből köti meg, majd vízben jól oldódó ammónium-ionná alakítja át, és így az a növények számára felvehetővé válik. További előnye, hogy a kijuttatott műtrágyák hasznosu­lását is jelentősen javítja.

A csírázást és a kezdeti fejlődést döntően meghatározza a foszfor hozzáférhetősége, amely a hideg és/vagy szélsőséges pH-jú talajokon gátolt.

A BactoFil® Kalászos a talajban ásványi formában lekö­tött, illetve a lebomló növényi maradványokban szerves for­mában lévő foszfort, káliumot, mezo- és mikroelemeket old­hatatlan formákból oldhatóvá teszi.

BIOLÓGIAILAG AKTÍV ANYAGOK TERMELÉSE

A BactoFil® Kalászos-ban lévő talajbaktérium törzsek auxint, gibberellint és kinetint szintetizálnak, amelyek az alábbiakat eredményezik:

• gyors csírázás, egyenletes kelés

• mélyre hatoló, sűrű gyökérzet

• jóval ellenálóbbá válnak, például a fagyással és az aszállyal szemben

TALAJSZERKEZET JAVULÁS

A BactoFil® termékek használata már a második-harmadik év után egyértelmű talajszerkezet javulást eredményez. Egyes baktériumtörzsek (például Micrococcus roseus) által termelt ún. exopoliszacharidok (EPS) a különálló talajszemcsék közötti kötőanyag (lásd kép) szerepét látják el. Az elemi szemcsékből így felépülő talaj pórusokban gazdagabb, jobb hő- és vízgazdálkodású lesz.
Eredmény: javuló talajszerkezet művelhetőségben (üzemanyag felhasználás csökkenés), a szélsőséges időjárás okozta károk csökkenésében, a talaj vízmegtartó képességének javulásában, a termesztett növény kondíciójában és a termésmennyiségében is megmutatkozik.

BactoFil kalászosok - talajellenállás

BIOKONTROLL

Első lépés a kórokozó fonalas gombák (pl. fuzárium) életterének csökkentésében

A BactoFil® termékek használatával jelentősen csökkent­hetők a talajban lévő kórokozók és fertőzésük (lásd diagram). A készítményekben lévő baktériumtörzsek lebontják a kór­okozók életterét és tápanyagforrását jelentő növénymaradvá­nyokat. Továbbá felveszik előlük az életfolyamataikhoz nél­külözhetetlen vasionokat (Fe+++) és olyan anyagokat termel­nek, amelyek gátolják a kórokozók szaporodását, ezzel szigni­fikánsan csökkenthetjük a talajból eredő fertőzési nyomást.

 

Kukorica talajbaktérium

BactoFil® Kalászos eltarthatóság: 0–5 °C alatti hőmérsékleten 8 hónapig, 6–10 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig, 10–20 °C közötti hőmérsékleten 3 hónapig, 20–25 °C közötti hőmérsékleten 1 hónapig, 25 °C feletti hőmérsékleten 1 hétig.

 

Engedélyokirat