AKG - jó döntés a baktériumtrágya használata

2015.08.14.Magyar Talajbaktériumgyártók és - forgalmazók Szakmai Szervezete

„Új korszak” – sokszor elcsépelt szavak ezek, de most, a talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágya) használatának lassan két évtizedes történetében bizonyosan helytállóak.

Legtöbbször nehéz dolog a korszakhatárok pontos meghúzása, és többnyire akkor van erre lehetőség, amikor egy nagyon markáns esemény lezárul, vagy egy új időszak nyílik meg. Az új korszak legfontosabb ismérve pedig a változás és a változtatás. 
 

Korszakhatár: 2015. 

- A Talajok Nemzetközi Éve

- Hazánk kormánya az új agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) célzott támogatást biztosít a talajok termékenységét megőrző, illetve azokat növelő technológiai elemek alkalmazásához.

Az AKG-ban foglaltak szerint a célzott támogatás a talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágyák) használatát, a szervestrágyázást és a talajtakaró növények vetését (zöldtrágyázás) érinti.

Ezek a technológiai elemek természetesen kombinálhatók, sőt a legtöbbször a kombinációjuk adja a legjobb eredményt, de a támogatás ezek közül egy elemre vehető igénybe. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a gazdálkodónak el kell döntenie, hogy a talaját melyik elemmel tudja a leghatékonyabban védeni, illetve melyik elem alkalmazásához szeretne támogatást igényelni. 

Két dolog biztos:

Egyrészt veszteség lemondani a jelentős összegű támogatásról (alap és kiegészítő támogatás), amely a talaj termőképességét növelő technológiai elem használata után jár, másrészt érdemes alaposan megfontolni, hogy a három támogatott elem közül melyiket érdemes választania a gazdálkodónak. A következőkben ehhez a döntéshez adunk segítséget.

Szerves trágyázás

Köztudomású, hogy a megfelelően érett szerves trágya javítja a talaj szerkezetét, növeli a szerves anyag tartalmát, tápanyagot szolgáltat és – bár nem juttat hasznos talajjavító baktériumokat a talajba, hiszen ezek döntően bélbaktériumok – kedvezően hat a talajéletre is.

Aki rendelkezik szerves trágyával és a kijuttatását is meg tudja oldani, annak nem érdemes lemondani erről és nem rossz döntés, ha az AKG célzott támogatását erre kívánja igénybe venni. A legjobb döntés, ha a gazda a szerves trágya kijuttatása mellett (pl. alaptámogatás) talajbaktérium-készítményeket (baktériumtrágyát) is használ, és erre kéri a kiegészítő támogatást. Így jelentősen javul a talajélet, javul a szerves trágya hatása, azaz olyan plusz előnyökkel is számolhatunk amelyekre a szerves trágya önagában nem képes. Ahol nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű szerves trágya és/vagy nem oldható meg gazdaságosan a kijuttatása, ott a másik két támogatott elem használata indokolt.

Talajtakarás zöldtrágyanövénnyel:

Régóta ismert technológiai elem a zöldtrágya növény vetése a főnövények között. Ez – megfelelő növény esetén és megfelelő időjárási körülmények között – szintén kedvezően hat a talajszerkezetre és a talajéletre. Amit feltétlenül érdemes megfontolni, az az, hogy mekkora kockázatot jelent az adott területen a nyári szárazság, hiszen még a legjobb szárazságtűrő növények esetében is sokszor, sok helyen gondot okoz a talaj felső rétegének a szinte teljes kiszáradása, amely megakadályozza az elvetett növény kelését és megfelelő fejlődését. Azt is érdemes megfontolni, hogy a zöldtrágyanövény használata számottevő költségeket és többletfeladatot jelent, egyrészt a vetőmag beszerzése, másrészt a megfelelő vetési idő kiválasztása miatt.

Talajbaktérium-készítmény használata (baktériumtrágyázás), tarlóbontás:

Az előző két technológiai elemhez képest a talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágya) használata nagyon fiatal és innovatív, valóban 21. századi megoldás. A technológia kétségbevonhatatlan szakmai felhatalmazását az a tény adja meg, hogy az elmúlt közel két évtized során felhalmozódott pozitív tapasztalatok eredményeként szerepel az agrár-környezetgazdálkodási program célzott támogatásai között.

Azoknak a gazdáknak a döntését, akik eddig is használtak talajbaktérium-készítményeket, a saját tapasztalataik mellett most az FM és a Miniszterelnökség, valamint az illetékes brüsszeli hivatal is visszaigazolta. Akik viszont még nem éltek a talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágyák) használatának előnyeivel, azoknak ez egy olyan alkalom, amellyel az igencsak jelentős támogatás mellett 5 év alatt növelhetik talajaik termőképességét, javíthatják vízgazdálkodását és meggyőződhetnek az életteli talaj termésmennyiségre és minőségre gyakorolt kedvező hatásáról.

A talajbaktérium-készítményeket (baktériumtrágyák) kora tavasztól késő őszig lehet használni a vetés előtti és/vagy a betakarítást követő talajmunka során – azzal egy menetben -, így a készítmény ára mellett - melynek a támogatás nagy részét fedezi - nem jár többletköltséggel.

A kezelt, és így megfelelően szelektált talajbaktériumokkal dúsított talaj egy olyan komplex termőképesség növelő és talajszerkezet javító hatással rendelkezik, amelyre a korábban említett másik két támogatott talajjavító elem nem képes.

A talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágya) hatására a termesztett növény gyökerének felületén olyan növényi hormonok képződnek, amelyek segítik és gyorsítják a növény fejlődését. Különösen a gyökérnövekedésre hatnak kedvezően, ezért a kultúrnövény nagyobb gyökérzete több tápanyag és víz felvételére lesz képes.

A baktériumkészítményben található, hasznos talajbaktériumok nélkülözhetetlen szerepet játszanak a tápanyagok feltárásában és felvehetőségében, mind a makro-, mind a mezo- és mikroelemek vonatkozásában, valamint igen kedvezően hatnak a növény növekedésére és fejlődésére. Különös jelentősége van ennek száraz körülmények között, amikor a növény nem a talajoldatból, hanem csak a gyökérszőrök mentén található nagyszámú, már elpusztult baktériumsejtből jut bizonyos tápanyagokhoz.

A 2014. év országos szinten 100 milliárd Ft nagyságrendet elérő vesztesége, amelyet a gombabetegségek fellépése miatt keletkező toxinok okoztak, jól mutatja, hogy mennyire felértékelődik az élő talaj azon tulajdonsága, hogy abban a kórokozó gombák szaporodása erősen gátolt. Ez annak a következménye, hogy a talajbaktériumok hatékonyabban veszik fel a talajból a vasat, amely elem nélkülözhetetlen a gombák számára is, ezért azokon a talajokon, ahol megfelelő számú hasznos talajbaktérium él, később jelentkezik vagy könnyebben hárítható el a kórokozók fertőzése és az egészségesebb növények jelentősen alacsonyabb toxinszinttel rendelkeznek.

Meg kell említeni a talajbaktérium-készítmények (baktériumtrágyák) azon kedvező hatását, amelyek gyorsítják a szármaradványok elbontását és ezzel segíti az abban lévő nagy mennyiségű tápanyagok feltáródását és a humuszképződést. Ennek köszönhetően javul és morzsalékosabbá válik a talajszerkezet, amely lényegesen könnyebb művelhetőséget eredményez. Ez a hatás egyértelműen megmutatkozik a talajművelés során az erőgép üzemanyag fogyasztásának csökkenésében is. 

Végezetül azt a két tényezőt kell megemlíteni, amely az első volt a talajbaktérium-készítmények célzott támogatásával kapcsolatos döntéshozatalkor. A baktériumtrágyázás hatására bekövetkező talajszerkezet javulás ugyanis azt eredményezi, hogy amikor esik az eső, a talaj több vizet képes befogadni, illetve tárolni, majd azt a növénynek átadni akkor, amikor arra szükség van. Ez a hatás pedig egyrészt csökkenti a belvizek, másrészt az aszály kockázatát. Miután hazánk egész területe és különösen az ország középső része az EU klímaváltozása miatt legsérülékenyebb részei közé tartozik, ezért érthető, hogy a magyar kormány talajjavításra vonatkozó támogatási kezdeményezését Brüsszelben is azonnali támogatták, illetve elfogadták.

Az AKG-ban szereplő támogatási formák összehasonlítása
  Szervestrágyázás Zöldtrágyázás Talajoltás (baktériumtrágyázás)
Céltámogatásban részesül? igen igen igen
Minden gazdálkodó számára elérhető? igen igen igen
Időjárási tényezők kockázata? alacsony magas alacsony
Járulékos költségek szintje? magas magas alacsony
Talajszerkezet-javító hatás? van van van
Tápanyag-szolgáltatás? van van van
Tápanyagfeltárás? van van van
Növényi hormontermelés, növényfejlődés serkentése? nincs nincs van
Kórokozók gátlása, növényegészség javítás, toxinszint csökkentés? nincs nincs van
Az alkalmazás időpontjának határa? közepes szűk tág

Bízunk benne, hogy a fenti rövid, tényszerű leírás meggyőzi a Tisztelt Gazdálkodókat arról, hogy mindenképpen érdemes kihasználni az AKG program jelentős összegű talajjavítást szolgáló céltámogatását, és segítséget ad a megfelelő elem kiválasztásában. Új korszak határán vagyunk, amely változásokkal jár és ezek a változások változtatásokat igényelnek. Ennek az új korszaknak azok lesznek a nyertesei, akik tudnak élni a lehetőségekkel és jó döntéseket hoznak.

Marketing anyagok

Kapcsolódó galériák