Bactoszkóp Fuzárium-menedzsment

és 1 talajmikrobiológiai fejlesztésünk van engedélyeztetés alatt. Jelenleg 7 országba exportálunk, és to- vábbi 8 országban folyik a forgalmazási engedélyezési eljárás. 22 munkatársunkból 18 egyetemi végzettségű, amely mutatja ágazatunk tudásigényét, egyben elköte- lezettségünket is a magas szintű szak- maiságra. A belföldi szakta- nácsadást és a köz- vetlen értékesítést 12 agrár- és kertész- mérnök végzettségű területi képviselőnk végzi. Stratégiai partnerünk a KITE Zrt., a szakmai tá- mogatás mellett az országos lefe- dettségünket, termékeink elérhetőségét biztosítja. Mégis a legnagyobb elismerés számunk- ra, hogy a termékeinket választó hűséges partnereink 2001-óta a hazai talajbakté- rium piac egyik piacvezető cégévé tettek minket (40-45% piaci részesedéssel). Ez számunkra a bizalom mérőszáma, hi- szen ez mutatja termékeink és munkánk valódi értékét. Folyamatos kutatással, fejlesztéssel, új- donságokkal és hiteles, magas szintű szak- tudás közvetítésével szeretnénk továbbra is megszolgálni partnereink bizalmát. Ma már tudjuk, hogy ezzel a kül- detésünkkel nehéz és hosszantartó folyamat részesei vagyunk. Nem elég a szakértelem, a kiváló fejlesztések és termékek, ha a korszerű ismereteket és technológiákat nem tudjuk meggyőzően közvetíteni a gyakorlat felé. Az „újratöltött” Bactoszkóp soroza- tunkat azért készítettük, hogy azonnal alkalmazható szaktudást közvetít- sünk a környezetért, a talajokért és a jövőért felelősséget érző és tenni akaró, újdonságokra nyitott mezőgaz- dászok, kertészek felé. Mikrobiológiai termékeink nagy szakértelemmel, precíz tudatossággal kialakított összetétele, szinte gyógy- szergyári minősége egyedülálló biz- tonságot és garanciát jelentenek a felhasználóknak. Termékeink a fenntartható gazdál- kodásban a növények tápanyagpót- lásában, a talaj humusztartalmának növelésében, a talajszerkezet és ta- lajélet javításában játszanak fontos szerepet, környezetbarát talajbiológi- ai megoldást biztosítva. Hazánkban 11 mikrobiológiai és 5 kiegészítő terméket forgalmazunk Az AGRO.bio Hungary Kft-t 20 éve alapítottuk abból a célból, hogy jövőorientált mikrobiológiai termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával szol- gáljuk a növénytermesztőket és a kertészeket. Társaságunk fő célja, hogy speciális szakismerete- ink, versenyképes technológiáink, szakértő kollégá- ink segítségével a mezőgazdaság alapvető termelő- eszközét, a termőföld termékenységét megőrizzük és javítsuk, ezzel hozzájáruljunk a környezetkímélő módon jövedelmező gazdálkodáshoz. Küldetésünk a termőföld Márton Balázs ügyvezető mindannyian a termőföldből élünk... A termőföldből élünk 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=