BactoFil® Repce

BactoFil® Repce

Megújult a BactoFil® termék­család. A még jobb biológiai hatás érdeké­ben a jövőben kultúrnövényekre adaptált, speci­ális talajoltó készítményeket kínálunk partnereink ré­szére. A törzsállományok arányainak növénykultúránként való megváltoztatása hatékonyabb nitrogénkötést, jobb fosz­for- és káliumfeltárást biztosít, intenzívebbé teszi a biológi­ailag akítv anyagok (hormonok, vitaminok stb.) termelődését. A talajszerkezet javul, gyorsabb csírázást, erőteljesebb gyökérfej­lődést érhetünk el.

A BactoFil® Repce esetében a termék továbbfejlesztésének célja a nagyobb hormon- és vitamintermelés elérése annak érdekében, hogy minél erőteljesebb gyökérzetet fejlesszen a növény. A megnövelt Azospirillum lipoferum aktívab­bá teszi a nitrogénmegkötés hatékonyságát és a növekedési hormon (auxin) termelését, a Bacillus megaterium pedig a vita­mintermelést javítja.

Felhasználás

Repce talajkezelésére 1,0–1,5 l/ha mennyiségben szántóföldi permetezőgéppel 150–250 l vízmennyiséggel, speciális kijuttató berendezéssel 40–80 l vízmennyiséggel kijuttatva vetés előtt a talajba dolgozva, vetéssel egymenetben KITEStart®Liquid NP folyékony műtrágyával a sorba adagolva.

BactoFil® Repce már 5 °C-tól hatékonyan segíti gazdálkodását!

Baktériumtörzsek - Bactofil Repce

MILYEN PROBLÉMÁKAT OKOZ, HA NEM MEGFELELŐ A BIOLÓGIAI ÉLET A TALAJBAN?

  •  talajszerkezet romlás (tömörödött, levegőtlen, elsavanyodott stb.)
  •  rossz vízgazdálkodás (pangó vizek, belvizek), gyors kipárolgás
  •  csökkenő szervesanyag tartalom (elégtelen humifikáció)
  •  a kultúrnövények potenciális fejlődésének elmaradása
  •  elégtelen műtrágya hasznosulás
  •  fokozott növényvédelmi problémák (fertőzött növényi marad­ványok)
  •  nehezített talajművelés (szár- és gyökérmaradványok)
  •  nagyobb vonóerő igény (növekvő üzemanyagfelhasználás)

MI A MEGOLDÁS?
A megoldás a BactoFil® Repce beillesztése a növénytermesztési technológiákba, ezzel kialakítva a talaj és a növény egészséges kapcsolatát.

BactoFil® Repce hatása

A BactoFil® Repce a nitrogént a talaj pórusaiban lévő levegőből köti meg, majd vízben jól oldódó ammónium-ion­ná alakítja át, és így az a növények számára felvehetővé vá­lik. További előnye, hogy a kijuttatott műtrágyák hasznosulá­sát is jelentősen javítja.

A csírázást és a kezdeti fejlődést döntően meghatározza a foszfor hozzáférhetősége, amely a hideg és/vagy szélsőséges pH-jú talajokon gátolt.

A BactoFil® Repce a talajban ásványi formában lekötött, illetve a lebomló növényi maradványokban szerves formában lévő foszfort, káliumot, mezo- és mikroelemeket oldhatatlan formákból oldhatóvá teszi.

Talajoltás hatása repcében

A repce őszi vegetációs időszaka hosszabb, mint a kalászosoké, ez a talajoltás hatásának mértékében is nyomon követhető. DemoFarmjainkon mért eredmények megmutatták, hogy nagyságrendileg 10%-kal növekszik meg a gyökér- és zöldtömeg.

BIOLÓGIAILAG AKTÍV ANYAGOK TERMELÉSE
A BactoFil® Repcében lévő talajbaktérium törzsek auxint, gibberellint és kinetint szintetizálnak, amelyek az alábbiakat eredményezik:
• gyors csírázás, egyenletes kelés
• mélyre hatoló, sűrű gyökérzet
• jóval ellenálóbbá válnak, például a fagyással és az aszállyal szemben


Talajoltás átlagos hatása

A grafikon azt mutatja, hogy a talajoltás hatékonyságát többek közt a termőhely adottsági és a termesztéstechnológia is befolyásolják, ezért azonos kezelések hatása között akár 10–15% különbséget is tapasztalhatunk.

TALAJSZERKEZET JAVULÁS

A BactoFil® termékek használata már a második-harmadik év után egyértelmű talajszerkezet javulást eredményez. Egyes baktériumtörzsek (például Micrococcus roseus) által termelt ún. exopoliszacharidok (EPS) a különálló talajszemcsék közötti kötőanyag (lásd kép) szerepét látják el. Az elemi szemcsékből így felépülő talaj pórusokban gazdagabb, jobb hő- és vízgazdálkodású lesz.
Eredmény: javuló talajszerkezet művelhetőségben (üzemanyag felhasználás csökkenés), a szélsőséges időjárás okozta károk csökkenésében, a talaj vízmegtartó képességének javulásában, a termesztett növény kondíciójában és a termésmennyiségében is megmutatkozik.

Talajellenállás - BactoFil napraforgó

BIOKONTROLL

Első lépés a kórokozó fonalas gombák (pl. szklerotínia) életterének csökkentésében

A BactoFil® termékek használatával jelentősen csökkenthetők a talajban lévő kórokozók és fertőzésük (lásd diagram). A készítményekben lévő baktériumtörzsek lebontják a kór­okozók életterét és tápanyagforrását jelentő növénymaradványokat. Továbbá felveszik előlük az életfolyamataikhoz nél­külözhetetlen vasionokat (Fe+++) és olyan anyagokat termelnek, amelyek gátolják a kórokozók szaporodását, ezzel szignifikánsan csökkenthetjük a talajból eredő fertőzési nyomást, amelyet a TrichoMax együttes felhasználásával javíthatunk.

Bactofil Trichomax kombináció

A BactoFil® Repce és a TrichoMax együttes alkalmazása nem csak támogatja a növény növekedését és fejlődését, hanem biokontroll hatásának köszönhetően egészségesebb gyökérkörnyezet, ill. egészségesebb növényállomány alakul ki. Ennek hatása a növényi paraméterek, és végeredményben a termés pozitív változásában jelentkezik.

BactoFil® Repce eltarthatóság: 0–5 °C alatti hőmérsékleten 8 hónapig, 6–10 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig, 10–20 °C közötti hőmérsékleten 3 hónapig, 20–25 °C közötti hőmérsékleten 1 hónapig, 25 °C feletti hőmérsékleten 1 hétig.

 

Engedélyokirat

Biztonságtechnikai adatlap