WIGNER JENŐ, A CSENDES GÉNIUSZ...

2008.11.17.

... így nevezték pályatársai a ma 106 éve született tudóst, aki 1963-ban kapta meg a fizikai Nobel díjat.

Wigner Jenő (1902-1995)

Kedves Tisztelt Olvasók! A talajélet és a mezőgazdaság kérdései mellett - mint kutatásorientált vállalat - fontosnak tartjuk aktuális rovatunkban megemlékezni a tudomány legnagyobbjairól, különösképpen a Nobel díjas magyar tudósokról. Annál is inkább, mivel mintha a mai híráradatban sokszor még a közszolgálati médiák sem tudnának eleget foglalkozni azokkal, akikre igazán büszke lehet minden magyar ember.

Wigner Jenő hosszú élete során a fizika és a matematika tudományának terén olyan életművet alkotott, amelyet csak Albert Einstein-éhez lehet hasonlítani. Talán a legismertebb munkája az atomtechnika fizikai alapjainak a kidolgozása. Eredményeinek a bamutatása helyett most egy nagyon kis epizóddal szeretnék megelékezni róla.

1915 és 1919 között Budapesten járt középiskolába, a Fasori Evangélikus Gimnáziumba. Volt akkor ott egy legendás matematikatanár Rátz László. Wigner Jenő szakmai pályáját is ő alapozta meg. Olyan diákok jártak oda akkoriban Wignerrel, mint Neumann János a híres matematikus, aki az atomkísérletek programjának szintén prominens tudósa volt. Lényeg az hozzá, hogy valamikor a hetvenes években egy újságíró egy interjú során megkérdezte Wignertől - Do you remember Rátz (Emlékszik még Rátzra)? There he is. (ő az itt) - válaszolta Wigner és egy képre mutatott a széke fölött a falon.