STRESSZTŰRŐ TALAJOLTÓANYAGOK "STRESSZTALAJOKRA"

2011.06.27.

A Biofil Kft. új fejlsztéseiről Daoda Zoltán, az AGRO.bio szakmai igazgatója tartott előadást a Precíziós Növénytermesztési Tanácskozáson.

A BioFil Kft. A KMOP-1.1.1.-09/1-2009-0023 számú, a Közép-magyarországi Operatív Program keretében európai uniós társfinanszírozással végzi a stressztalajok javítására használható talajoltóanyagok fejlesztését. Stressztalajoknak az alacsony termékenységű és/vagy leromlott mikrobiális életű talajokat nevezzük, mint például a hideg, savanyú, szikes-sófelhalmozódásos vagy szerkezet nélküli talajok. A stressztűrő talajoltóanyagok a természetben előforduló, stressztűrú és adaptálódni képes, nem génmódosított törzseket fognak tartalmazni, amelyek éppen a stressztalajokon képesek segíteni a növények fejlődését és növelni az ellenálló képességét.

Az új talajoltóanyagok tesztelése hazai és namzetközi viszonylatban is egyedülállóan új módszerrel történik. A munkát a BioFil Kft. kutatói az ELTE Mikrobiológiai Tanszékével együttműködve a legkorszerűbb molekuláris biológiai eszköz alkalmazásával végzik. Az oltott talajok közösségi DNS analízisével vizsgálják az új oltótörzsek életképességét a talajban és az oltás hatását a talajok természetes mikróbaközösségére.

Régi termelő-felhasználó kérdés, hogy ha a talajbaktériumokkal oltjuk a talajt például tavasszal, akkor hány év múlva kell ismét talajoltást végezni. Eddigi válaszainkat ez a vizsgálat támasztja igazán alá. A fenti ábra felső harmadában látható a nem oltott talajok őshonos baktérium közösségének DNS profilja. Az alsó harmadban az oltótörzsek DNS profilja látható. A középső harmadban pedig a beoltott talaj baktérium közösségi DNS profilját láthatjuk, amely az őshonos és az oltott törzsek együttese. Itt látható, hogy az oltott törzsek az összetételben DOMINÁNS-sá váltak és azok hatásai, életműködéseiknek esetleges melléktermékei hatnak a talajra illetve a növényekre.

Egy kiragadott példán az egyik törzs életképessége illetve hatása látható a fenti ábrán, miszerint különféle talajokon látható, hogy az oltást követően hogyan "terjedt el" a törzs a talajban, hogyan vált dominánssá, hiszen ugyanez mondható el a többi vizsgált törzsről is. (A törzs az 1-es érték felett már dominánsnak mondható.)

A vizsgált zimányi talajok mikrobaközösségeit összehasonlítottuk és azt állapítottuk meg, hogy azok jellemzően 3 csoportra oszthatók az oltás előtt. (fenti ábra)

Az oltást követően az oltott talajok mikrobaközsségi összetételei jellemzően elkülönültek a nem oltott talajoktól, ami azt jelenti, hogy az oltások egyértelműen hatással voltak a talajok természetes mikroflórájára. Ez egyértelműen a BactoFil termékek rendszeres használatának a szükségszerűségét igazolja. (fenti ábra)

A hidegtűrő törzseket tartalmazó termékek a hűvös tavaszokon játszanak fontos szerepet, amikor a hidegebb talajviszonyok mellett már ki tudják fejteni a hatásukat. Három különböző zimányi talajon vizsgáltuk - igen savas, gyengén savas és semleges pH-jú talajon - és a vizsgálatoknál látszik, hogy a hidegtűrő M. roseus, P. fluorescens, A. brasilense, B. circulans és B. megaterium törzseket tartalmazó oltások esetén a törzsek nagyobb létszámban vannak jelen a talajban. Ezáltal pedig jobban segítik a tavaszi vetésű növények csírázását és kezdeti fejlődését, tápanyagellátását, ami - ahogy a fenti ábrán is látható - a terméseredményben is megmutatkozik.

A hazai és a nemzetközi piacon is egyedülálló, hogy egy talajbaktérium készítménynek lenne HIDEGTŰRŐ változata és a BactoFil A 10 és a BactoFil B 10 termék ilyen.

Az itt bemutatott ábrák Daoda Zoltán, az AGRO.bio Hungary Kft. szakmai igazgatójának 20011. június 10-én Zimányban, a Precíziós Növénytermesztési Tanácskozáson megtartott előadásában szerepeltek, a szöveg pedig az előadás egy részének rövid kivonata. Ezeket az ábrákat és az előadás itt ismertetett anyagát Dr. Kutasi József projektvezető (BioFil Kft.) bocsátotta az előadó rendelkezésére.