Magyarországi és székelyföldi fiatal gazdák várják az érdeklődő városi fiatalokat!

2014.03.20.

Júniusban újra indul az AGRYA nagy sikerű, EU díjnyertes kommunikációs programja, a Vidék Kaland.

Júniusban újra indul az AGRYA nagy sikerű, EU díjnyertes kommunikációs programja, a Vidék Kaland. A múlt évihez hasonlóan városi fiatalok töltenek el egy-egy hetet fiatal gazdáknál, munkával, a gazdaság napi életének résztvevőiként. A városi fiatalok élményeit a Vidék Kaland weboldalán lehet nyomon követni.

2014-ban ismét utazhatnak Székelyföldre is az érdeklődő városi fiatalok. A programot, hasonlóan a múlt esztendőhöz a Vidékfejlesztési Minisztérium 6 millió forinttal támogatja. A VM támogatását az AGRYA a székelyföldi program elem előkészítésére és lebonyolítására fordítja.

A résztvevőket pályázaton keresztül választja ki az AGRYA. Jelentkezni 2014. április 19-ig lehet.

 

 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011-ben szervezte meg először a Vidék Kaland Programot. A program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és a társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a gazdálkodók, mezőgazdászok napi életébe, a gazdálkodói életformába.

Az Vidék Kaland Programot 2012. decemberében a legjobb EU társfinanszírozású mezőgazdasági témájú kommunikációs programnak választották az Európai Bizottság által meghirdetett kommunikációs versenyen.

A 2013. évi Programban összesen 40 városi fiatal vett részt. Közöttük volt többek között esztéta, gondozónő, elemző közgazdász, bolti eladó, orvos, marketing szakember, újságíró, szociális munkás, tolmács. A jelentkezők és így a kiválasztottak közel kétharmada hölgy volt.

A résztvevők élményeiről több mint 100 blog bejegyzés olvasható, ezen túl számtalan média megjelenés tudósított a látogatásaikról.

A programra továbbra is olyan, kimondottan városokban élő fiataloknak a jelentkezését várja az AGRYA, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló munkába.

A Program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évesnél idősebb városi fiatalokat egy-egy hétre a gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt 5 munkanapon a kiválasztott városi fiatalok aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett.

A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi 8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét. A városi fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra -2014. június közepétől –augusztus elejéig esik. Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát végezniük. A résztvevők az elvégzett munkájukért bérezésben nem részesülnek. A foglalkoztatás munkajogi kereteit az un. alkalmi munkavállalás adja.

A program részeként lehetőség van arra, hogy a résztvevő városi fiatalok Székelyföldre, Hargita és Maros megyékbe, Romániába utazzanak és ott kapcsolódjanak be székely fiatal gazdák által vezetett gazdaságok mindennapjaiba. A székelyföldi kiutazásnál a gazdaságban töltött idő hosszabb, utazással együtt 8 nap időtartamú. Székelyföldön 12-15 fogadó gazdához lehet kiutazni.

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által biztosított megjelölt kommunikációs csatornákon – www.videk-kaland.hu weboldal, blog, Facebook, Youtube – tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.

Jelentkezéshez a kitöltött jelentkezési lapot az AGRYA címére (1138 Bp., Váci út 134/c VI./28.) kell visszaküldeni. A jelentkezőket az AGRYA és együttműködő partnerei képviselőiből álló bizottság hallgatja meg, majd választja ki a résztvevőket.

A kiválasztás során elsősorban a jelentkezők motiváltságát és elszántságát értékeli a bizottság. A részvétellel elsősorban a tapasztalat szerzést kívánja az AGRYA könnyebbé tenni. A Program tehát nem irányul szabadidős, vagy turisztikai jellegű célokra, a Programnak lényegi eleme a fizikai munkavégzés.

A programra jelentkezni 2014. április 19-ig lehet. A jelentkezőket időbeni érkezési sorrendben regisztrálják. Az AGRYA fenntartja annak lehetőségét, hogy nagy számú érdeklődés esetén a jelentkezések egy részét már csak várólistán fogadja.

A kiválasztási folyamat részét képező személyes meghallgatásokra Budapesten kerül sor 2014. április 24. - május 4. között. A Programban a jelentkezések számától függően, 30-50 városi fiatal vehet részt. A kiválasztott résztvevők egynapos felkészítő képzésen (traktoros tréning) is részt vesznek.